Avís Legal

Informació General

1.DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades: L’empresa titular del Portal aprendemosjuntos.elpaís.com (en endavant, el Site o el Portal) és EDICIONES EL PAÍS, S.L, i el realitza en col·laboració amb BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (“BBVA” o “el Banc”). EDICIONES EL PAÍS S.L. té com a domicili el carrer Miguel Yuste, 40 – 28037 Madrid, número de C.I.F: B-85635910, i està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 26.455, foli 157, secció 8, fulla M-476760, inscripció 1 (en endavant, EDICIONES EL PAÍS).

2.USUARIS: L’accés i/o ús dels portals d’EDICIONES EL PAÍS atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si s’escau resultin d’obligat compliment.

3.ÚS DEL PORTAL: el present Site d’EDICIONES EL PAÍS proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a EDICIONES EL PAÍS, a BBVA o als seus llicenciadors, als que l’USUARI pot tenir accés. l’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest possible registre, a

l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. l’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EDICIONES EL PAÍS pogués oferir a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfico-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físic i lògics d’EDICIONES EL PAÍS, de BBVA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. EDICIONES EL PAÍS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EDICIONES EL PAÍS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4.PROTECCIÓ DE DADES: EDICIONES EL PAÍS compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’USUARI pugui sol·licitar a EDICIONES EL PAÍS, farà saber a l’USUARI de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades de tercers si és el cas. Així mateix, EDICIONES EL PAÍS informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament per la utilització del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: EDICIONES EL PAÍS per si o com a cessionària, és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web. Així mateix, EDICIONES EL PAÍS i BBVA són propietaris dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’EDICIONES EL PAÍS, de BBVA o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’EDICIONES EL PAÍS. L’USUARI es compromet a respectar els drets De Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’EDICIONES EL PAÍS. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’EDICIONES EL PAÍS.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Ni EDICIONES EL PAÍS ni BBVA es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adaptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Addicionalment, informem l’Usuari que la informació continguda al Portal té finalitat didàctica i informativa, i no proporciona cap mena de recomanació i no es pot considerar en cap cas com assessorament tècnic, legal o d’inversió, ni oferta o garantia per part d’EDICIONES EL PAÍS ni BBVA, ni ha de ser entesa com una recomanació per a realitzar operacions ni constituirà la base per a una presa de decisió en una direcció determinada, declinant EDICIONES EL PAÍS i BBVA tota responsabilitat que per l’ús de la informació continguda en el Servei pugui verificar-se de la mateixa en aquest sentit, i de forma específica ha d’entendre’s que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells Usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d’Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat d’informació. La informació subministrada per EDICIONES EL PAÍS o BBVA al Portal no constitueix una opinió tècnica ni d’EDICIONES EL PAÍS ni de BBVA.

7. MODIFICACIONS: EDICIONES EL PAÍS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que cregui oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu Site.

8. ÚS DE GALETES: EDICIONES EL PAÍS podrà utilitzar galetes per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu Site. Les galetes s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les galetes enviades per EDICIONES EL PAÍS, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts del Portal.

9. ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, EDICIONES EL PAÍS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EDICIONES EL PAÍS assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Sense perjudici de l’anterior, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es generi una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l’USUARI. Aquesta situació no afectarà en cap cas a l’exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni a la independència d’aquest mitjà de comunicació.

10. DRET D’EXCLUSIÓ: EDICIONES EL PAÍS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Site i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

11. GENERALITATS: EDICIONS EL PAÍS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la seva Site exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: EDICIONS EL PAÍS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

!Aviso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar a los usuarios publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Haz clic aquí para mas información.

ACEPTAR

Un projecte d'educació per a una vida millor

subscriu-te al nostre canal

Segueix-nos també a:

pixel